Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych

§ 1. Informacje podstawowe

 1. Niniejsza polityka prywatności (dalej jako „polityka”) obowiązuje w ramach wykonywania obowiązków określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako „RODO”).

 2. Niniejsza polityka stanowi integralną część Regulaminu i powinna być rozpatrywana łącznie z nim. Posługuje się również definicjami, które określone są w Regulaminie.

 3. Administratorem danych osobowych Klientów oraz Użytkowników będących osobami fizycznymi jest Spółka Releve Sp. z o.o. ul. Bydgoska 6, 30-056 Kraków, NIP 9452221684, REGON 381142986, KRS 0000746760 (dalej także jako „Administrator”).

 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Zamówienia oraz Umowy, oraz obsługa posprzedażowa dotycząca Zamówienia, zapłaty, reklamacji, zwrotów Przedmiotów, przyjęcia odstąpienia od Umowy oraz korzystania z Konta przez Klienta lub z Serwisu przez Użytkownika.

 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem założenia Konta, zawarcia Umowy lub prowadzenia obsługi posprzedażowej, o której mowa w ust. 4 powyżej (zależnie od tego, czy dane osobowe są przekazywane, odpowiednio, w celu założenia Konta, zawarcia Umowy lub obsługi posprzedażowej).

 6. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie.

 7. Administrator danych dla zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych wykorzystywać może technikę pseudonimizacji i szyfrowania danych a także stosuje odpowiednie zabezpieczenia w postaci logowania do wewnętrznych systemów zawierających dane osobowe.

§ 2. Odbiorcy danych osobowych

 1. Odbiorcami danych osobowych są:

  1. OVH Sp. z o.o., REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556, ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław, jako podmiot obsługującej serwery Serwisu,

  2. PLAYROOM, REGON: 273834446, NIP: 6422452673, ul. PROSTA 2/14, 00-850 Warszawa, oraz Sendit S.A., REGON 360804366, NIP 7792428503 ul. Wagonowa 2B, 53-609 Wrocław, jako przedsiębiorca dostarczający Przedmioty pod Adres dostawy Klienta (magazyn, firmy przewozowe, operatorzy pocztowi),

 2. Dane osobowe są przechowywane w systemie platformy e-handlu Presta i na serwerze opisanym w pkt. 1 ppkt. 1 powyżej. Dostęp do nich mają wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie do przetwarzania.

 3. Dane nie są przekazywane stronom trzecim innym niż wymienione powyżej, jednak mogą zostać ujawnione na wniosek i żądanie uprawnionych organów publicznych, przy czym organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem polskim, nie są uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowej.

§ 3. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z Umową lub prowadzeniem konta w Serwisie, przysługujących Administratorowi wobec osoby, której dane dotyczą, lub przysługujących tej osobie wobec Administratora. Okres przedawnienia roszczeń określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi od Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 3. Żądanie usunięcia danych osobowych niezbędnych dla działania Konta w Serwisie jest równoznaczne z bezpowrotnym usunięciem tego Konta.

 4. Wszelakie sprawy dotyczące danych osobowych należy zgłaszać przez formularz kontaktowy w Serwisie, bądź wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@releve.pl.

§ 4. Ciasteczka

 1. Serwis może wykorzystywać ciasteczka (pliki cookies), które służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

 2. Ciasteczka stanowią dane, które poprzez przechowywanie na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pozawalają mu na sprawne korzystanie z Serwisu. Dane pochodzące z ciasteczek pozwalają Sprzedającemu na zrozumienie, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia na ulepszenie jego struktury i zawartości.

 3. Aby uniemożliwić automatyczną obsługę plików ciasteczek, można zmienić ustawienia przeglądarki internetowej używanej przez Użytkownika. Wyłączenie obsługi plików ciasteczek może przełożyć się na wadliwe działanie Serwisu lub brak możliwości skorzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu.

§ 5. Kontakt z Urzędem Ochrony Danych Osobowych

 1. Biurem właściwym do składania skarg w zakresie przetwarzania danych osobowych jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 kancelaria@giodo.gov.pl
 2. Infolinia Konsumencka: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa uokik@uokik.gov.pl tel. 801 440 220 oraz 22 290 89 16

 3. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na podany adres Spółki lub pod adresem e-mail: info@releve.pl.

Czy masz powyżej 18 lat?

Zawartość tej strony internetowej przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Wybierając opcję TAK potwierdzasz, że zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Twoim kraju jesteś osobą pełnoletnią i chcesz oglądać materiały erotyczne z własnej woli. Potwierdź, klikając przycisk TAK/NIE.